Danh sách vacxin tiêm chủng mở rộng

Danh sách vacxin tiêm chủng mở rộng

Tại Việt Nam, với nỗ lực xóa bỏ các bệnh nguy hiểm nhất đối với trẻ em, cho đến thời điểm này chương trình tiêm chủng mở rộng (tiêm chủng mở rộng miễn phí) của Bộ

Các mũi tiêm chủng trẻ sơ sinh

Các mũi tiêm chủng trẻ sơ sinh

Tiêm chủng cho trẻ sơ sinh rất quan trọng, nó bảo vệ trẻ an toàn với hơn 20 loại bệnh tật mà trước đây do không có văcxin nên đã để lại nhiều hậu quả đáng