Danh sách vacxin tiêm chủng mở rộng

Danh sách vacxin tiêm chủng mở rộng

Tại Việt Nam, với nỗ lực xóa bỏ các bệnh nguy hiểm nhất đối với trẻ em, cho đến thời điểm này chương trình tiêm chủng mở rộng (tiêm chủng mở rộng miễn phí) của Bộ