7 bệnh tiêm chủng mở rộng

Các bệnh cần tiêm chủng mở rộng

Các bệnh trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia:  1.Bệnh bạch hầu là gì? Bệnh bạch hầu là một bệnh nhiễm trùng nhiễm độc do vi khuẩn bạch hầu gây ra. Trực khuẩn bạch