tiêm chủng mở rộng 2018

Chương trình tiêm chủng mở rộng 2018

Chương trình tiêm chủng mở rộng 2018 là chương trình tiêm chủng với mục đích tiêm phòng miễn phí cho đối tượng chính là trẻ em, giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các

tiêm chủng mở rộng quốc gia

Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia

Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia là một  trong 6 chương trình y tế quốc gia ưu tiên. Chương trình này được thực hiện từ năm 1981 dưới sự hỗ trợ của hai tổ